Vacature Grot medewerker

Functie: Medewerker Grot
Leidinggevende: Coördinator Grot
Afdeling: Gemeente grot

Functie

Een medewerker grot werkt hoofdzakelijk individueel, maar ook als een deel van een team en zorgt ervoor dat de coördinatie van de rondleidingen goed verlopen en de technische facilitaire onderhoudswerkzaamheden tijdig worden verricht. Het is in principe een combinatiefunctie van rondleidingen geven en het verrichten van technische facilitaire onderhoudswerkzaamheden.

Voornaamste verantwoordelijkheden

Als technisch facilitaire medewerker

 • Bij storingen of gebreken in eerste instantie kijken of deze zelfstandig opgelost kunnen worden, anders maatregelen treffen.
 • Voert zelfstandig werkzaamheden uit, aan de hand van de daarvoor opgestelde voorschriften.
 • Zorgdragen voor een goed onderhoud in de grot.
 • Controleren van de werkzaamheden op de werkvloer.
 • Behaalt binnen de op voorhand gestelde periode de gestelde doelen en speelt hierin een actieve rol.
 • Informeert en communiceert periodiek met de coördinator.
 • Het naleven van de onderhoudscontracten.
 • Streven naar tevreden klanten over de uitstaling en het gebruik van de gebouwen.

Als gids

 • Heb je in het algemeen als taak groepen mensen rond te leiden in de grot. De verschillende rondleidingen trekken een gevarieerd publiek. Je kunt toeristen uit binnen- en buitenland rondleiden, maar ook zakenlieden die op een bedrijfsuitje zijn of jongeren op excursie. Je kennis en achtergrond bepalen waar en en met wie je komt te werken.
 • Ben je verantwoordelijk voor de rondleiding in de grot. Je maakt de route interessant en vermakelijk. Een goede gids weet bovendien antwoord te geven op vragen van
 • Neem je mensen mee in de grot. Jij bent op dat moment verantwoordelijk en dat betekent dat jij de leiding hebt. Leiding kunnen geven en de bijbehorende dosis zelfvertrouwen zijn dus van belang voor een Gids. Daarnaast moet je ook over voldoende energie beschikken om meerdere malen per dag / week dezelfde route te voltooien en de verhalen met overtuiging en enthousiasme te vertellen.
 • Moet iedereen op je kunnen vertrouwen, omdat de mensen die de toer volgen en de organisatie waarvoor je werkt van je afhankelijk zijn. Een eerlijke instelling en betrouwbaarheid zijn voor een gids zeer belangrijk.

Algemeen

 • Goede communicatie;
  onderhoudt voortdurend contact met de bezoekers over alle aspecten die betrekking hebben op het verlenen van een correcte ondersteuning.
 • Werkt dagelijks, samen met het team in de grot, conform het wekelijkse rooster
 • Bent altijd op tijd bent voor de aanvang van de dienst.
 • Dient alle afdelingsbijeenkomsten bij te wonen (ook als deze buiten je dienstrooster vallen).
 • Dient bereid te zijn diensten over te nemen van collega’s tijdens vakanties en / of ziekteverzuim.

Ervarings- en vaardighedenvereisten

 • In het bezit van de vereiste diploma’s
 • Hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Tenminste één en liefst meerdere vreemde talen spreekt.
 • Hebt onderhandelingsgevoel.
 • Beschikt over organisatorische eigenschappen teneinde maximale resultaten te behalen.
 • Goed met mensen kunnen omgaan en een klantgerichte instelling.
 • Nauwkeurig / accuraat kunnen werken.
 • Beschikt over sterke motivatie en communicatieve vaardigheden.
 • Bent flexibel inzetbaar binnen het bedrijf.
 • Bent resultaatgericht, eerlijk en integer.
 • Collegiaal en vriendelijk.

Gedragscode

 • De acties en houding van de medewerker grot dient als het voorbeeld voor wat acceptabel is volgens de bedrijfsstandaarden. Als vuistregel geldt; denk eerst na voordat je iets doet en voorkom dat je dingen doet of zegt die je niveau van integriteit en de integriteit van de bedrijfsstandaarden, beleid en procedures ondermijnen of verminderen.
 • Demonstreer altijd een enthousiaste houding door te glimlachen, door de toon van je stem en door je algemene gedrag.
 • Zorg ervoor dat je altijd gepaste kleding draagt.
 • Draag voortdurend bij aan de algehele hygiëne en veiligheid van je werkomgeving en de Polfermolen in het algemeen.
 • Houdt zich aan de huisregels.
  Netjes, schoon en representatief.

Reageren?
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Bekkers via 043 – 8200120.

U kunt reageren door uw motivatie en CV vóór 23 september a.s. te sturen naar:

Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V.
T.a.v. mevrouw Lilian Bekkers, P & O

Plenkertstraat 50
6301 GM Valkenburg a/d Geul

of via mail naar: [email protected]